Partner serwisu:

Urszula Kliber-Zych

Urszula Kliber-Zych

e-commerce analytics manager w DrTusz.pl, odpowiada za pracę działu analityki, specjalizuje się w marketingu efektywnościowym, sprawdza skuteczność i prowa-dzi audyt akcji marketingowych; odskocznią od wykresów, tabelek i liczb jest dla niej maszyna do szycia, na której powstają wyjątkowe projekty