Martyna Olszak-Bachora

Martyna Olszak-Bachora

od pięciu lat związana z marką ANIA KRUK, gdzie pełni funkcję head of creative department and PR; współodpowiedzialna za tworzenie strategii marki; zarządza komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną (we wszystkich punktach styku klienta z marką), szczególnie aspektami wizualnymi – foto, wideo, grafika