Łukasz Wichłacz

Łukasz Wichłacz

CEO Coffeedesk – w jednej osobie skupia role dyrektora zarządzającego, członka zarządu i współwłaściciela; od powstania firmy, czyli od ośmiu lat, wyznacza kierunek jej działań i jest mentorem dla wszystkich jej pracowników