Partner serwisu:

Klaudia Radwańska

Associate w WKB oczekująca na wpis na listę adwokatów. Specjalizuje się w postępowaniach spornych, szczególnie z zakresu własności intelektualnej. Doradza w dziedzinie wdrożeń systemów informatycznych, wspierając zamawiających i wykonawców. Świadczy usługi bieżącego doradztwa w obszarze IT, prawa autorskiego oraz regulacji konsumenckich. Laureatka krajowych i międzynarodowych konkursów arbitrażu handlowego.