Jan Klag

Konsultant w firmach digitalk oraz Suasio. Z ekosystemem Mety związany od 2017 r. W tym czasie konsultował i realizował kampanie reklamowe w Stanach Zjednoczonych, Japonii oraz w 12 krajach Europy, operując sześciocyfrowymi budżetami miesięcznymi. W digitalk zajmuje się szkoleniami, aby podnosić kompetencje specjalistów.