Jakub Czyżkowski

Jakub Czyżkowski

partner zarządzający w firmie Sente, współtwórca aplikacji ułatwiającej zarządzanie logistyką i wiedzą o kliencie oraz warstwy systemowej rozwiązań Sente, łączy kompetencje techniczne z umiejętnością analizowania złożonych zagadnień biznesowych