Ewa Klinger

Ewa Klinger

Absolwentka filologii angielskiej na UAM oraz podyplomowych studiów przekładu w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego; włada biegle językami angielskim i francuskim, które wykorzystuje w codziennej pracy zawodowej; wielka entuzjastka możliwości, jakie daje e-commerce.